Ad Code

Full driver

 Một phần phềm cập nhật thư viện microsoft cho các bạn. Giúp máy chạy mượt hơn, và mở các phần mềm sẽ ít bị lỗi thiếu thư viện


bấm vào file " CHAYCAINAY" để bắt đầu


bấm cài đặt và để máy tự cài cho bạn

Link tải : click tải

chú ý mật khẩu giải nén nếu có : 113


Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Close Menu