Ad Code

Tắt diệt virus | Disable Windows Defender

 Phần mềm giúp các bạn tắt diệt virus máy nhà để có thể mở được các phần mềm crac, tool mà không sợ bị máy tính chặn lại 

Đầu tiên các bạn mở windown defender lên. Gạt tắt cái realtime protec đi đã


Tiếp đó các bạn tải phần mềm tắt diệt virus máy nhà về. Mở lên và làm như ảnh dưới 


Bấm nút " Disable windows defeder " khung trạng thái chuyển màu đỏ là được
Để bật lại ta bấm nút Enable bên dưới


Link tải : clickĐăng nhận xét

0 Nhận xét

Close Menu